FREE SHIPPING

민통선 한우 사골보신세트 (4.6kg)

$168.00
010107MSAGOL
Còn hàng
+
Thêm vào danh sách yêu thích


민통선 한우 사골보신세트 (4.6kg)

청정지역인 강원도 민통선 인근농가의 한우

제품소개

청정지역인 강원도 민통선 인근농가의 한우고기만을 엄선하여 위생적으로 가공 처리하였기 때문에 신선한 한우고기의 참맛을 느낄 수 있습니다.

진공포장, 아이스팩, 스티로폼, 선물세트가방

사골3kg / 사태800g / 스지도가니800g


"The content of consumer reviews is the sole responsibility of the reviewing consumer. Umeken, U.S.A. does not write consumer reviews or compensate consumers who provide them, and those reviews do not necessarily represent the views of Umeken, U.S.A. No consumer reviews have been evaluated by the Food and Drug Administration, and this product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease."

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Recommended for you$499.00
Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất


$88.00
Chỉ dùng 6 viên mỗi ngày, thân thể của người phụ nữ sẽ xinh đẹp trở lại!