Shouka Koso(Enzim Tiêu Hóa) / Dùng khoảng 2 tháng (60 bao)

$88.00
1027
Còn hàng
+
Thêm vào danh sách yêu thích
Umeken Shouka Koso có chứa 5 loại men tiêu hóa
Protease
Lipase
Amylase
Cellulase
Lactase
120g (60 packets) Take 1 packet per day.
* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
   This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.


Recommended for you$499.00 $449.00
Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất


$88.00
Chỉ dùng 6 viên mỗi ngày, thân thể của người phụ nữ sẽ xinh đẹp trở lại!