Speedy Color 5S Natural Chestnut


 

$20.00

1168SPECO5S
In stock
+

Speedy Color (Dành cho tóc bạc)

Có thể nhuộm tóc bạc nhanh trong 60 giây, đặc biệt, không có mùi thuốc nhuộm tóc nên có thể ra ngoài ngay sau khi nhuộm tóc.