• Save 50%

Speedy Color 7S Natural Black Brown


List price: $20.00  

$10.00

You save: $10.00 (50%)
1170SPECO7S
In stock
+

Speedy Color (Dành cho tóc bạc)

Có thể nhuộm tóc bạc nhanh trong 60 giây, đặc biệt, không có mùi thuốc nhuộm tóc nên có thể ra ngoài ngay sau khi nhuộm tóc.