Bubble Color - Dark Brown
$25.00
Bubble Color Dành cho tóc bạc Hãy nhuộm tóc một mình thật đơn giản giống như gội đầu. Đặc biệt, tốt cho việc nhuộm tóc...
+
Bubble Color - Natural Black Brown
$25.00
Bubble Color Dành cho tóc bạc Hãy nhuộm tóc một mình thật đơn giản giống như gội đầu. Đặc biệt, tốt cho việc nhuộm tóc...
+
Bubble Color - Brown
$25.00
Bubble Color Dành cho tóc bạc Hãy nhuộm tóc một mình thật đơn giản giống như gội đầu. Đặc biệt, tốt cho việc nhuộm tóc...
+
Speedy Color 5S Natural Chestnut
$20.00
Speedy Color (Dành cho tóc bạc) Có thể nhuộm tóc bạc nhanh trong 60 giây, đặc biệt, không có mùi thuốc nhuộm...
+
Speedy Color 6S Natural Brown
$20.00
Speedy Color (Dành cho tóc bạc) Có thể nhuộm tóc bạc nhanh trong 60 giây, đặc biệt, không có mùi thuốc nhuộm...
+
Speedy Color 7S Natural Black Brown
$20.00
Speedy Color (Dành cho tóc bạc) Có thể nhuộm tóc bạc nhanh trong 60 giây, đặc biệt, không có mùi thuốc nhuộm...
+