đi đến nhà máy Umeken

"Sự nhiệt tình về sản phẩm làm ra chất lượng xuất sắc.”

 

Buổi sáng ở nhà máy Umeken 1, 2 nằm ở Toyama, nơi trung tâm của ngành công nghiệp chế tạo thuốc Nhật Bản, mỗi ngày không thay đổi luôn bắt đầu từ việc dọn vệ sinh trong 2 tiếng. Chúng tôi giữ nguyên tắc một cách triệt để là “sạch sẽ là cái quan trọng nhất để làm ra chất lượng”.

Khi đi đến dây chuyền sản xuất khác, phải thay đồ thành đồ vô trùng. Mục đích là để không cho vi khuẩn vào.

Khi đi đến dây chuyền sản xuất khác, phải thay đồ thành đồ vô trùng. Mục đích là để không cho vi khuẩn vào.

Chúng tôi làm để mỗi phòng trong dây chuyển sản xuất có sự khác biệt về khí áp, đây là hệ thống hiện đại nhất để không cho bụi vào trong phòng.

Sản phẩm được sản xuất bằng triết lý triệt để về chất lượng như thế, chính là sản phẩm Umeken.

Umeken News

view all
 

Hurricane Harvey Relief09/21 2017

We will be matching the first $10,000 raised through this donation campaign to help support those affected by Hurricane Harvey. Click on the link below to contribute: https://www.umekenusa.com/donation http://www.radiokorea.com/news/article.php?uid=267243 http://www.koreadaily.com/news/read.asp?page=1&branch=NEWS&source=&category=economy&art_id=5558359 http://chosunilbousa.com/ninfo.cfm?id=37458

.05/09 2016

New Umeken Location OPENING SOON10/14 2015

  As we strive to bring the Umeken Products conveniently located near you,  We are pleased to announce New Umeken Store at Westfield Mall, ARCADIA - Coming Soon! NOVEMBER 2015  Check out our Store Locator page to learn more about Locations & Store Hours possibly near you. Go To Our Store Locator 

Olympic Store RE-OPENING07/21 2015

We are happy to inform you that our Olympic store has re-opened! Come see our new and improved store at: 2716 W OLYMPIC BLVD STE 103 LOS ANGELES, CA 90006 Store hours: 10AM - 9PM Phone: (213) 389-3288